Jūsu uzņēmumam ir idejas un vēlēšanās būvēt jaunu sabiedrisku būvi, biroja ēku vai paplašināt ražotni un Jūs justos drošāk virtuāli pārliecinoties par projekta gala rezultātu?

Būvniecības projektu vadības uzņēmums SIA “Būvkonsultants” ir gatavs sniegt savu palīdzību, lai Jūsu ideja pēc iespējas savlaicīgāk tiktu vizualizēta ar virtuālās projektēšanas BIM rīkiem. Izmantojot BIM rīkus pasūtītājam ir iespēja pārliecināties par projekta atbilstību izvirzītajām prasībām un iegūt BIM virtuālo modeli, lai jau pirms būvniecības būtu skaidri uztveramas ēkas aprises un saturs.

SIA “Būvkonsultants” 20 gadu darbības laikā ir realizējuši komplicētus biroju, sabiedrībai nozīmīgu un ražošanas ēku projektus un ir guvuši ilgstošu pieredzi BIM modeļa pielietošanā būvprojektu izstrādē. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai profesionāls atbalsts pasūtītājam tiktu sniegts jau projekta sākuma posmā, kad par plānoto projektu ir tikai vīzija, un lai atbalsts tiktu nodrošināts arī visu projekta realizācijas posmu līdz tā nodošanai ekspluatācijā.

Mūsu darbības princips ir projektus attīstīt, izmantojot mūsdienīgus risinājumus, tajā skaitā virtuālās projektēšanas BIM rīkus, un projektus realizēt atbilstoši pasūtītāja izvirzītajām prasībām.