+371 6784 3771 buvkon@latnet.lv

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir gandarīta par šo sadarbību un pakalpojuma kvalitāti un iesaka arī citām institūcijām izmantot SIA "Būvkonsultants" pakalpojumus.

Skatīt atsauksmes failu


SIA "Būvkonsultants" darbinieki ir profesionāļi ar augstu atbildības sajūtu, spēcīgām tehniskām zināšanām, speju ātri reaģēt uz jebkura veida un serežģītības jautājumiem.

Skatīt atsauksmes failu


SIA "Būvkonsultants" darbinieki savu profesionalitati pierādīja visā projekta attīstības laikā.

Skatīt atsauksmes failu


Būvuzraudzības darbi veikti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, profesionāli un noteiktajos termiņos.

Skatīt atsauksmes failu


Esam apmierināti par sadarbību ar SIA "Būvkonsultants" un arī turpmāk labprāt sadarbosimies ar SIA "Būvkonsultants" un rekomendējam arī citiem sadarbību ar šo uzņēmumu.

Skatīt atsauksmes failu


Vēlamies pateikties par kvalitatīvo sadarbību projektā un ceram uz veiksmīgu sadarbību nākotnē.

Skatīt atsauksmes failu


Vēlamies uzsvērt, ka skiču konkursa organizešanas un vadīšanas laikā SIA "Būvkonsultants" darbinieku augsto profesionalitāti un spēju atbilstošā kvalitātē organizēt šāda apjoma konkursus novērtēja ne tikai pasūtītājs, bet atzinīgi vērtēja arī konkursa komisijas locekļi.

Skatīt atsauksmes failu


Vēlamies akcentēt arī uzņēmuma darbinieku prasmi veidot veiksmīgu komunikāciju ar visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem, tāpēc iesakām arī citiem uzņemumiem izmantot SIA "Būvkonsultants" sniegtos pakalpojumus būvniecības projektu vadīšanā.

Skatīt atsauksmes failu


Esam ļoti apmierināti ar veiksmīgo sadarbību, kāda izveidojusies projekta realizēšanā starp SIA "Būvkonsultants" un mūsu uzņēmumu, par sniegto pakalpojumu kvalitāti, operativitāti un profesionalitāti jautajumu risināšanā, tapēc iesakām arī citiem uzņēmumiem izmantot šī uzņēmuma sniegtos pakalpojumus.

Skatīt atsauksmes failu


During the contract period SIA “Būvkonsultants” performed the object evaluation qualitatively, with a high sence of responsibility, according to LR law, contractor developed work quality constrol system and work performance principles, attracting leading, technical and engineering specialists.

Skatīt atsauksmes failu