Šī gada martā SIA “Būvkonsultants, noslēdzot stratēģiskās partnerības līgumu ar diviem inženiertehniskajiem uzņēmumiem, sasniedza jaunu attīstības līmeni - paaugstinājām mūsu uzņēmuma kompetenci inženiertīklu jautājumos. Mūsu sadarbības partneri ir inženierbirojs SIA “BVK birojs”, kura augsti kvalificētais un sertificētais personāls atbildēs par apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un ūdensapgādes,  kanalizācijas un ugunsdzēsības sistēmu uzdevumu izpildi, un inženierbirojs SIA “ELEKTRON”, kas profesionāli rūpēsies par elektroapgādes un vājstrāvu sistēmu uzdevumiem

Mūsu kopīgais mērķis ir nepārtraukti paaugstināt klientu apmierinātības līmenisniedzot pakalpojumus kopā īsākā laika periodā un vēl augstā kvalitātē. 

Izveidojot partnerību, mēs redzam iespēju kopīgi pilnveidoties un sniegt klientiem daudzpusīgus pakalpojumus arī digitālā vidē. Šo partnerībuztveram kā mūsu pakalpojumu diversifikāciju un ieguvumu klientiem.  

 

PAR “BVK birojs”

Uzņēmums dibināts 2013. gadā. Galvenie darbības virzieni saistīti ar apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un ūdensapgādes, kanalizācijas un ugunsdzēsības inženiersistēmu būvuzraudzību, tehnisko apsekošanu, inženierkonsultācijām un būvprojektu inženiersistēmu sadaļu auditu. Uzņēmuma profesionalitāti un ieguldīto darbu ir novērtējuši pasūtītāji tādos projektos kā t/Sāga, Z-TowersPanorama PlazaSIA “BVK birojs” galvenā vērtība ir darbinieku pieredze, tajā skaitā darbojoties starptautiskos uzņēmumos. 

Lai uzzinātu vairāk par “BVK birojs”, apmeklējiet vietni: www.bvkbirojs.lv 

Buvkonsultants sadarbibas partnesis bvkbirojs2

PAR “ELEKTRON” 

SIA ELEKTRON ir pilna servisa elektroapgādes un vājstrāvas sistēmu inženierbirojs. 
Uzņēmuma sertificētais personāls nodrošina elektroapgādes projektu sekmīgu realizācijupiedāvājot elektroapgādes, elektroinstalācijas un vājstrāvu sistēmu: 

  • informācijas auditu 
  • tehnisko sistēmu priekšizpēti un apsekošanu 
  • būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību 
  • būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību 
  • būvprojektu un būvdarbu ekspertīzes. 

SIA ELEKTRON inženieri realizē elektroapgādes un vājstrāvas projektus visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs: lielveikalu tīklos un tirdzniecības centros, elektromobiļu uzlādes stacijās, noliktavās, energoapgādes objektos, datu centros, degvielas uzpildes stacijās, administratīvajās ēkās, izglītības iestādēsarī kultūras pieminekļos un valstij nozīmīgos objektos, tajā skaitā militārajos objektos. 

Lai uzzinātu vairāk par “ELEKTRON”, apmeklējiet vietni www.elon.lv.

 Buvkonsultants sadarbibas partneris elektron

Būvkonsultants arī turpmāk attīstīsies un realizēs risinājumus, kas nodrošinās klientiem labākos pakalpojumus.