+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Ēkas Enkuru ielā 2k-5, Rīgā

Objekta nosaukums: Ēkas Enkuru ielā 2k-5, Rīgā
Darbu raksturojums: Ēku tehniskā apsekošana, izvērtēšana