+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Viesnīca „Happy Trails Hotel”

Objekta nosaukums: Viesnīca „Happy Trails Hotel”
Darbu raksturojums: Būvuzraudzība
Arhitekts: SIA „Statio” Uldis Mazais
Būvdarbu apjoms: Ēkas kvadratūra – 11 200 m2 
                           Kubatūra – 45 500 m3 
                           7 virszemes stāvi un pagrabstāvs