+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Cēsu audzināšanas iestāde

Objekta nosaukums: Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem dzīvojamā un administratīvā korpusa renovācija, Gaujas iela 23, Cēsis
Darbu raksturojums: Būvdarbu tehniskā uzraudzība
Arhitektu birojs: AS "TARI"
Būvuzņēmējs: SIA " Merks"
Būvdarbu apjoms: ~ 2 500m2  
Projektu finansē: Norway Grants