+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Ēkas Kaļķu ielā 12/14

Objekta nosaukums: Ēkas Kaļķu ielā 12/14, Rīgā rekonstrukcijas virsuzraudzība
Darbu raksturojums: Būvdarbu virsuzraudzība
Arhitektu birojs: SIA "LDU" izpētes un projektēšanas birjos "Kroks" un SIA "Arhitektu Sabiedrība"
Būvdarbu apjoms: 1 680 m2