+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Days Hotel

Objekta nosaukums: Days Hotel Brīvības gatvē 199C, Rīgā
Darbu raksturojums: Priekšizpēte
Būvdarbu apjoms: 6 573 m2