+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Tilta iela 32, Rīga

79314263 0Objekta nosaukums: Tilta iela 32, Rīgā tehniskā apsekošana. 
Darbu raksturojums: Tehniskā apsekošana, stāvokļa novērtēšana, nepieciešamo remontdarbu izmaksu apkopošana, tehniskās apsekošanas atzinuma sastādīšana. 
Būvdarbu apjoms: 1 710 m2