+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Dziesmu svētku estrāde Mežaparkā

Objekta nosaukums: Dziesmu svētku estrāde Mežaparkā, Ostas prospektā 11
Darbu raksturojums: Pārbūves būvprojekta izstrādes vadība
Arhitektu birojs: Arhitekta J.Pogas birojs un Mailītis A.I.I.M.
Būvdarbu apjoms: 11 000 m2