+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Būvdarbu izmaksu noteikšana

Savlaicīga būvdarbu izmaksu prognoze kopā ar projektu vadību un būvuzraudzību visā būvniecības procesā sniedz pārliecību par ieguldīto finanšu līdzekļu efektivitāti.

SIA „Būvkonsultants” komanda piedāvā sekojošus pakalpojumus:

  • Provizoriska būvniecības izmaksu budžeta sagatavošana;
  • Būvniecības izmaksu budžeta koriģēšana projektēšanas laikā;
  • Būvdarbu apjomu noteikšana un lokālo tāmju sagatavošana;
  • Būvuzņēmēja piedāvāto būvniecības izmaksu izvērtēšana;
  • Pārrunu vadīšana ar būvuzņēmējiem par būvdarbu izmaksu samazināšana;
  • Būvdarbu izmaksu optimizācijas priekšlikumu sagatavošana;
  • Izpildīto būvdarbu apjomu novērtējums.