+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Būvniecības juridiskie pakalpojumi

Pareizas atbildības sadalīšana starp būvniecības procesa dalībniekiem, t.i., starp projekta vadību, projektētāju, būvniekiem, būvuzraugiem un pasūtītāju, ir viena no projekta veiksmīgas attīstības atslēgām.

Uz papīra var uzlikt visu, bet vai tas dos gaidītos rezultātus? Pareizi sagatavoti līguma dokumenti, ievērtējot iepriekšējo projektu pieredzi, detalizēti noteiktas pienākumu un atbildību robežas disciplinēs katru projekta dalībnieku pildīt dotos solījumus, kā rezultātā var izvairīties no laika zaudēšanas nelietderīgos strīdos un pārpratumu skaidrošanā. Katram projekta dalībniekam savā sfērā jāuzņemas atbildība par līguma nosacījumu izpildi un izpildīto darbu kvalitāti.

SIA „Būvkonsultants” komanda piedāvā sekojošus pakalpojumus:

  • Projektēšana un būvniecības līguma dokumentu sagatavošana;
  • Būvniecības līgumu slēgšanas pārrunu organizēšana, apspriežu organizēšana un vadīšana;
  • Konkursu piedāvājumu izvērtējums;
  • Līgumu izpildes kontrole;
  • Mediācija domstarpību risināšanā starp būvniecības procesā iesaistītajām pusēm.