Kā allaž, Būvkonsultants komanda kopīgi sagaida Ziemassvētkus. „Mielasts” prātam – Ziemassvētku kauju muzeja apmeklējums; „Mielasts” sirdij – eglītes rotāšana un pantiņu skaitīšana, kopīgā sadziedāšanās „Ak Eglīte, Ak Eglīte...” Nobeigumā „mielasts” ķermenim - vēdersvētki „Lāčos”.