+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Biroja ēka un automašīnu apkopes centrs Maskavas ielā

Objekta nosaukums: Biroja ēkas un automašīnu apkopes centra jaunbūve Maskavas ielā, Rīgā
Darbu raksturojums: Galvenā būvuzņēmēja konkursa organizēšana, būvniecības projekta vadība un būvuzraudzība
Arhitektu birojs: SIA "Projektu birojs Grietēns un Kagainis"
Būvuzņēmējs: SIA "AZ Inter"
Būvdarbu apjoms: ~1 600 m²