+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Mērsraga ostas piestātne Nr.9

Objekta nosaukums: Mērsraga ostas piestātnes Nr.9 rekonstrukcija
Darbu raksturojums: Būvdarbu tehniskā uzraudzība
Projektētājs: SIA "BGS"
Būvuzņēmējs: SIA "BGS"
Būvdarbu apjoms: Piestātnes izbūve 80m garumā