+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Biogāzes ražotnes koģenerācijas stacija Nīcas novadā

Objekta nosaukums: Biogāzes ražotnes koģenerācijas stacija, Nīcas novads
Darbu raksturojums: Inženierkonsultācijas un Būvuzraudzība
Projektēšanas birojs: SIA "Muižnieku ligzda 2"
Jauda: 2,4 MW