+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Strēlnieku ielā 7

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Strēlnieku ielā 7, Rīgā
Darbu raksturojums: Galvenā būvuzņēmēja izvēles konkursa organizēšana, tehniskā projekta izstrādes kontrole, pārrunu vadīšana ar objekta kaimiņiem, būvniecības projekta vadība un būvuzraudzība
Arhitektu birojs: SIA "Zenico Projekts", SIA "Tectum"
Būvdarbu apjoms: 7 874 m2