+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Dzīvojamo ēku komplekss „Ģipša fabrika"

Objekta nosaukums: Dzīvojamo ēku komplekss „Ģipša fabrika" 2.kārta
Darbu raksturojums: Projekta vadība, tai skaitā projekta laika grafika izstrāde, būvuzņēmēja konkursa organizēšana, būvdarbu līguma projekta sagatavošana, līguma pārrunas ar būvdarbu veicējiem, tehniskā projekta detalizācijas un būvdarbu kvalitātes prasību izstrāde, termiņu un budžeta kontrole. Būvuzraudzība un darba drošības koordinēšana
Projektēšanas birojs: Būvkonstrukcijas un inženierkomunikācijas - SIA „Inženieru birojs "Būve un forma""
Arhitektu birojs: Arhitektūra - „Z.Gailes birojs"
Būvdarbu apjoms: 13 658 m2