+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Ēka Aiviekstes ielā 5

Objekta nosaukums: Ēka Aiviekstes ielā 5, Rīgā
Darbu raksturojums: Tehniskā apskeošana un atzinuma sagatavošana
Būvdarbu apjoms: 1 623 m2