+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Skolas ielā 24

Objekta nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Skolas ielā 24, Dobele
Darbu raksturojums: 
Cenu aptauja un būvniecības konkursa organizēšana
Arhitektu birojs: 
SIA "Balts un Melns"
Būvdarbu apjoms: 
5 019 m2