+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Saulkrastu jaunatnes sporta un atpūtas centrs

Objekta nosaukums: Saulkrastu jaunatnes sporta un atpūtas centrs Smilšu ielā 7, Saulkrastos
Darbu raksturojums: Tehniskā apsekošana un atzinuma izveide
Būvdarbu apjoms: 1 244.4 m2