+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

CleanR Verso pārstrādes angāra būvniecība

Objekta nosaukums: CleanR Verso pārstrādes angāra būvniecība, Brīvnieku iela 11

Darbu veids: Projekta vadība, būvuzraudzība

Darbu apjoms: 2 747 m2