+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Autostāvvietas izbūve Laktas ielā 16, Rīgā

Objekta nosaukums: Autostāvvietas izbūve Laktas ielā 16, Rīgā

Darbu veids: Būvuzraudzība

Darbu apjoms: 12 000 m2