+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Privātmāju un daudzdzīvokļu māju ciemats Kaivas ielas kvartālā

Objekta nosaukums: Privātmāju un daudzdzīvokļu māju ciemats Kaivas ielas kvartālā
Darbu raksturojums: Būvdarbu tehniskā uzraudzība
Arhitektu birojs: "Grietēns un Kagainis"
Būvdarbu apjoms: ~ 24 000m²