+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Dzīvojamo ēku komplekss Ģertrūdes ielā

Objekta nosaukums: Dzīvojamo ēku komplekss Ģertrūdes ielas posmā no Avotu līdz Valmieras ielai, Rīga
Darbu raksturojums: Ainavas telpiskā analīze dzīvojamo ēku kompleksa būvniecībai
Būvdarbu apjoms: 7 731 m2