+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Kravas vagonu ražotne un dzelzceļš

Objekta nosaukums: Kravas vagonu ražotnes un dzelzceļa būvniecības Jelgavā virsuzraudzība 
Darbu raksturojums: Projekta virsuzraudzība
Pienākumi: ikmēneša objekta apsekošana, progresa ziņojumu sastādīšana, būvdarbu dokumentācijas izvērtēšana un kontrole (līgumi, vienošanās, tāmes, grafiki, izpildes (Forma 2, Forma 3), rēķini u.c.), būvdarbu kvalitātes kontrole, būvniecības risku novērtēšana un risku novēršanas pasākumu definēšana
Objekta apjoms: ~30 000 m2