+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Latvijas Starptautiskā Skola

Objekta nosaukums: Latvijas Starptautiskā Skolas būvniecības projekts
Darbu raksturojums: Būvniecības projekta vadība un būvdarbu tehniskā uzraudzība
Projektēšanas birojs: SIA "SRV Terbelat"
Būvuzņēmējs: SIA "SRV Terbelat"
Būvdarbu apjoms: Divstāvu skolas ēka un bērnudārzs, ~ 5 000 m2