+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Ēka Brīvības ielā 102

Objekta nosaukums: Ēka Brīvības ielā 102, Rīgā
Darbu raksturojums: Tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana