2017. gada maijs SIA “Būvkonsultants” darbībā iezīmējas ar vairāku ilgtermiņa projektu  nodošanu ekspluatācijā.

Viens no tiem – dzīvojamā ēka Elizabetes ielā 18, kuras rekonstrukciju ~3000 m² platībā saskaņā ar AS “Palast Architekts” izstrādāto tehnisko projektu veikusi SIA “Selva Būve”. Esam veikuši šī projekta vadību un būvuzraudzību no 2012. gada un priecājamies, ka ir pienācis brīdis, kad šis eklektisma stila vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ir atjaunots un atsāks pildīt savu funkciju kā ekskluzīva daudzstāvu dzīvojamā ēka Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā.