SIA “Būvkonsultants” valdes loceklis Normunds Eglītis no 16. līdz 18. martam tika uzaicināts žūrijas komisijas sastāvā Latvijas gaisa satiksmes organizētajā Metu konkursā  “Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa nākotnes vizuālais tēls”.

Metu konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Metu Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības tornim.

Žūrijas komisijas locekļi 16.martā iepazinās ar konkursa Metu piedāvājumiem un individuāli izvērtēja tos, lai jau nākamajā dienā veiktu iesniegto Metu atlasi un detalizēti analizētu labākos Metu piedāvājumus. Trešajā Metu konkursa izvērtēšanās dienā žūrijas komisijas locekļi dalījās viedokļos par labākajiem darbiem un sagatavoja atzinumu, kas satur informāciju par vērtētajiem Metiem un individuālus žūrijas vērtējumus.

Žūrijas komisijas lēmums par Metu konkursa “Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa nākotnes vizuālais tēls” uzvarētāju paziņoja atklātā sēdē 20.martā plkst. 10.00.